Oceni Kompaniju

Uslovi korišćenja sajta Poslodavac

1. Domen važenja pravila

1.1. Na sajtu www.poslodavac.rs nudimo Vam opšti pregled kompanija i njihovih prosečnih ocena od strane različitih korisnika, a kroz naše usluge takođe nudimo Vam pronalazak idealnog poslodavca, kao i pregled aktuelnih oglasa za posao.


1.2. Ovim pravilima korišćenja slažete se sa korišćenjem usluga iz oblasti poslovanja preko sajta www.poslodavac.rs u daljem tekstu Poslodavac

2. Usluge Poslodavca

2.1. Poslodavac omogućava usluge pretrage firmi i oglasa za posao u različitim delovima Srbije po različitim kriterijumima, kao i unos ocena i oglasa.

3. Registracija korisnika

3.1 Samo registrovani korisnici mogu da dodaju/ažuriraju bazu poslova na sajtu Poslodavac

3.2 Prilikom registracije, korisnik mora da unese svoju E-mail adresu i lozinku koju sam odabere. E-mail adresa i lozinka su podaci za pristup i korišćenje usluga Poslodavca

3.3 U procesu registracije Korisnik je obavezan da svoje lične podatke dostavi u potpunoj formi i sam je odgovoran za istinitost podataka. Korisnik je u obavezi da svoje lične podatke za pristup sajtu ne odaje drugim osoba i odgovoran je za poverljivost istih.

3.4 Korisnik koji posatavlja oglas za posao ili ocenu firme je odgovoran za istinitost podataka o poslodavcu odnosno poslu. Ovi podaci ne smeju da naruše prava trećeg lica. Poslodavac zadržava pravo da izmeni ili ukloni objavu ukoliko smatra da je to potrebno, bez prava na žalbu korisnika.

3.5 Korisnik je u obavezi da sadržaj Poslodavca koristi isključivo u privatne svrhe. Nije dozvoljeno sadržaj sajta koristiti u komercijalne svrhe.

3.6 Poslodavac zadržava pravo da određeni korisnički nalog obriše ukoliko nanosi štetu sajtu ili se korisnik ponaša neprikladno.

3.7 Prigovor na dostupnost sajta i pristup podacima i uslugama Poslodavca nije moguć. Poslodavac ne preuzima nikakvu odgovornost ni garanciju da će sajt uvek biti dostupan. Pristup Poslodavcu može da se privremeno ograniči ili delimično obustavi ukoliko Poslodavac u datom trenutku smatra da je to potrebno Poslodavac se ne obavezuje da će obraditi sve poruke za dati vremenski period.

3.8 Korišćenje sajta kao gost je u ovom trenutku na sajtu Poslodavac na pojedine njegove delove ograničen.

4. Obaveze korisnika

(1) Korisnik potvrđuje da ima puna prava nad podacima za posao i podacima vezanim za firmu na koju se isti odnose, a koje postavlja na sajtu Poslodavac. Proces obrade i čuvanja unetih podataka je automatski i ne postoji ručna provera validnosti i ispravnosti podataka.

(2) Korisnik se obavezuje na sledeće,

a) da na sajtu Poslodavac neće postavljati ilegalan sadržaj, sadržaj koji podstiče na nasilje, sadržaj koji podstiče diskriminaciju, pornografski sadržaj, politički sadržaj, sadržaj koji se odnosi na dečju pornografiju i slično.

b) da neće postavljati sadržaj koji nije u skladu sa zakonom tj sadržaj koji krši zakon.

c) da neće postavljati slike koje imaju autorska prava trećeg lika, logo-e ili zaštitni znak trećeg lica bez njegove dozvole

5. Autorska prava

© 2020 Poslodavac - stranice ovog sajta i njegov sadržaj i intelekrualna vrednost spadaju pod zaštitu autorskih prava. Kopiranje određenih delova sajta je moguće samo uz dozvolu Poslodavca.

6. Odgovornost

6.1 Korisnik se naročito obavezuje da kada je jednom uneo podatke koji su od strane Poslodavca obrađeni i objavljeni da bar jednom proveri njihovu ispravnost.

6.2 Poslodavac ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu prilikom unošenja/analiziranja podataka sa sajta. Kao ni za štetu nastalu usled lažno objavljenih od strane trećeg lica podataka.

6.3 Korišćenje sajta www.poslodavac.rs i sve raspoložive ponude su moguće samo za osobe starije od 18 godina.

6.4 Poslodavac se obavezuje da će prilikom svake nedolične prijave prijavljeni korisnički nalog biti obrisan.

7. Dodatak stavci o odgovornosti

Poslodavac ne preuzima odgovornost za tačnost objavljenih podataka, koji su postavljeni od strane određenog korisnika. Poslodavac ne odgovara ni za aktuelnost podataka. Takođe, Poslodavac nije odgovoran za sadržaj eksternih stranica na koje u određenim delovima sajta možete biti preusmereni.

8. Zaštita podataka

Korisnik se obavezuje da će podatke koje dobije sa www.poslodavac.rs sajta i informacije o drugim korisnicima isključivo koristiti u te svrhe. Svako dalje prenošenje ličnih podataka trećeg lica je strogo zabranjeno.

9. Jezik, zakonska nadležnost

Ugovor je sačinjen na srpskom jeziku. Primenjuje se isključivo zakon Republike Srbije.

10. Salvatorova klauzula

Prestanak važenja jednog dela ugovora o politici korišćenja sajta, nema uticaj na ostale njegove delove koji i dalje važe.