Oceni Kompaniju

Politika privatnosti

1.Odgovorni i opšte napomene

1.1 U nastavku ćete biti informisani o nameni privatnih podataka koje budete ostavili na sajtu www.poslodavac.rs u daljem teksu Poslodavac. Privatni podaci koje Poslodavac koristi su: E-mail adresa i opciono ime i prezime korisnika, kako bi Poslodavac mogao lakše da stupi u komunikaciju sa korisnicima.

2. Koji podaci se čuvaju prilikom posete našem veb sajtu?

2.1 Poslodavac čuva informacije o korisnicima, koji koriste usluge sajta ili korisnika koji posećuju sajt. Tokom tih aktivnosti čuvaju se sledeći podaci:

Datum i vreme pristupa

Količina poslatih podataka u Bajtovima

Izvor sa kog je korisnik došao na sajt

Korišćeni pretraživač

Korišćeni operativni sistem

Korišćena IP adresa (u anonimnoj formi)

3. U koje svrhe Poslodavac koristi podatke korisnika?

3.1 Registracija i prijava na Poslodavac Ovi podaci pomažu sajtu Poslodavac da poboljša vaše korisničko iskustvo. Kao registrovani koristnik imate pristup na većem broju stranica, koje nistu dostupne u neautorizovanom pristupu. Kako biste koristili ove dodatne funkcionalnosti, neohpodno je da sačuvamo i obradimo Vaše podatke. Sa ovim uslovima se slažete prilikom registracije.

3.2 Saglasnost za korišćenje podataka na sajtu Kada se registrujete kao korisnik i ulogujete na sajt, saglasni ste da se sačuvaju, obrade i koriste vaši lični podaci prema Dokumentu o poverljivosti podataka. Podaci o korišćenju našeg sajta nakon registracije će biti sačuvani i to: Trajanje posete Traženi, pregledani i stanovi koje ste sačuvali Vaše kretanje na sajtu Izvor sajta sa kog dolazite