Oceni Kompaniju

Asistent u pravnoj službi

Posalji poruku poslodavcu
0
07.04.2020
Puno radno vreme
VSS,VŠS

Asistencija u praćenju i primeni pozitivne domaće zakonske regulative

 Asistencija u izradi ugovora sa klijentima i dobavljačima i praćenje realizacije, od zaključivanja do naplate

 Asistencija u svim oblastima relevantnim za nesmetano poslovanje kompanije i rad zaposlenih

 Korespondencija sa nadležnim državnim organima I institucijama

 Arhiviranje dokumentacije

 Ostali administrativni poslovi

Stalni radni odnos nakon probnog rada

 Rad u stabilnoj firmi

 Sigurno radno mesto sa tendencijom stalnog rasta zarade, zavisno od angažovanja zaposlenog

 Odlični radni uslovi i radno okruženje

Rad na računaru – MS Office

  Poželjno poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika